ستاره ماندگار ایرانیان (سمانا) We believe the heart of healthcare is service to others ما معتقدیم قلب مراقبت های بهداشتی خدمات به دیگران است خدمت ما ستاره ماندگار فلک است
سمانا
 به شرکت ستاره ماندگار ایرانیان
      خوش آمدید
01

خدمات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

در ایـن بخـش خدمـات مـربـوط به فروش تـجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی مـورد نـیاز تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی قابل ارائه می باشد

02

طرح تحول سلامت

انجـام خـدمات مربوط به طرح تحول سلامت در غالب شبکه بهداشت و درمان گلپایگان انجام می گردد

03

خدمات دندانپزشکی

در ایـن بخش کلیه خدمات مربوط به دندانپزشکی اعم از پروتز، ترمیم، کامپوزیت، جرم گیری، جراحی لثه، درمان ریشه و … ارائه می گردد

04

پژوهشکده قلب و عروق

هـمانطور کـه میـدانید به ثمر نشستن پاره ای از کارهای تحقیقاتی در گرو پرس و جوهای میدانی است که این مهم در مرکز پرسشگری قلب و عروق اتفاق می افتد

خدمات ما ؟

خدمات شرکت ستاره ماندگار ایرانیان

تیم حرفه ای و متخصص در زمینه ی بهداشتی و سلامت

  • انجام کلیه ی امور بهداشتی درمانی
  • ارائه ی خدمات دندانپزشکی
  • تامین کلیه تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
  • تامین نیروی تاسیسات مراکز وابسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • تامین پرسنل پرسشگری مراکز تحقیقاتی
_

سازمان های طرف قرارداد

برخی از سازمان های طرف قرارداد شرکت ستاره ماندگار ایرانیان

اعضاء تیم ما
_

برخی از اعضاء تیم ما

امروز به جرأت می توانیم بگوییم تیم مدیریتی این مرکز شامل بهترین و با سابقه ترین افراد می باشد.

ستاره ماندگار ایرانیانبهترین خدماتدر استان اصفهان